Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Welkom bij Dextrum

Dextrum participeert in MKB bedrijven, dit met als doel de onderneming te versterken en te laten groeien. Dextrum is betrokken bij zowel handelsondernemingen als productiebedrijven. De focus ligt op synergie verbetering in de ondernemingen, sales, marketing en de back-office.

 

Interventies

In situaties, waarin er al kostbare tijd is verstreken, beschikt Dextrum over de nodige ervaring om snel en goed te adviseren, de juiste koers te bepalen en alert in te grijpen. Daarbij wordt het management praktische ondersteuning geboden, in zowel de besluitvorming als bij het implementeren van de noodzakelijke veranderingen, uiteraard met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.

Begeleiding

Dextrum begeleidt ondernemers en bestuurders bij veranderingsprocessen. Bij het nemen en implementeren van complexe en vaak lastige managementbeslissingen. Wij zijn een kritisch partner in het bedrijfsproces. Met onze kenmerkende gedrevenheid zoeken we naar de beste aanpak en oplossing. Steeds in nauw overleg met de opdrachtgever.

Specialisatie

Dextrum is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaken van problemen in ondernemingen en in het vervolgens zorgvuldig uitstippelen van een marsroute om tot de beoogde aanpassingen te komen. Wij begeleiden integrale herstructureringsprocessen, waarbij de totale organisatie, of onderdelen ervan, opnieuw worden opgezet. Over een lange reeks van jaren hebben wij in diverse sectoren ervaring opgedaan, waaronder de handel, industrie, dienstverlening.