Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Welkom bij Dextrum

Dextrum is een adviesbureau dat ondernemers en bestuurders terzijde staat bij veranderingsprocessen en bij het nemen en implementeren van complexe en vaak lastige managementbeslissingen. Wij zijn een kritisch partner in het bedrijfsproces. Met onze kenmerkende gedrevenheid zoeken we naar de beste aanpak en oplossing. Steeds in nauw overleg met de opdrachtgever.

 

Interventies

In situaties, waarin er al kostbare tijd is verstreken en er sprake is van crisisomstandigheden, beschikken wij over de nodige ervaring om snel en goed te adviseren, de juiste koers te bepalen en alert in te grijpen. Wij bieden het management praktische ondersteuning bij de besluitenvorming en bij het implementeren van de noodzakelijke veranderingen, uiteraard met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.

Investeren en participeren

Dextrum participeert en inversteerd in diverse MKB bedrijven, dit met als doel de onderneming te versterken. Kenmerkend voor de investeringen is dat deze overwegend gedaan worden in bouw gerelateerde handelsondernemingen.

Specialisatie

Dextrum is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaken van problemen in ondernemingen en in het vervolgens zorgvuldig uitstippelen van een marsroute om tot de beoogde aanpassingen te komen. Het bureau begeleidt integrale herstructureringsprocessen, waarbij de totale organisatie, of onderdelen ervan, opnieuw worden opgezet. Daarnaast is het bureau actief op het terrein van projectmanagement. Over een lange reeks van jaren hebben wij in een groot aantal sectoren ervaring opgedaan, waaronder de handel, industrie, dienstverlening.